Twitter Facebook Vimeo Flickr
Domů » Blog » Steampunk pro začátečníky

Steampunk pro začátečníky

Co je steampunk?

Mezi méně známými literárními subžánry je to právě steampunk, který v poslední době konečně proniká i do našich končin. V literární terminologii se pojem steampunk objevil během osmdesátých let. Steampunk – steam – česky „pára“ se jako podžánr sci-fi zaměřuje na alternativní historii, historickou fikci a fiktivní vědu. Steampunk se tak řečeno inspiroval svými předchůdci: především různými prvky z období romantismu,  zájmem o okultní vědy a nadpřirozeno, gotickým románem či intelektuálním Dickensovým humorem. Vzhledem k určité oblasti, prvkům a stylům, kterými se steampunk zabývá, je to jeden z mnoha subžánrů řazených do retrofuturismu.

Mnohé principy se mohou na první pohled podobat cyberpunku, kde moderní kybernetiku nahradily mechanismy fungující na principu páry a parního stroje, který byl považován za jeden z přelomových objevů lidstva. Oba tyto žánry se však vyvíjely paralelně a samostatně. Co mají rozdílné jsou také „kulisy“ jednotlivých světů. Slovo „steam“ nemusí nutně ukazovat jen na použití páry v daném díle, ale odkazuje na „století páry“ čili inspiraci 19. stoletím. Parní stroj byl totiž vynalezen už v roce 1765 (James Watt), ale v 19. století se teprve začal plnohodnotně využívat například v dopravě – parní lokomotiva, parníky, nebo jako zdroj energie – proto století páry.

Victorian-Dress-Victorian-Style-Clothing3

Viktoriánská éra slouží autorům jako výrazná inspirace

20626_820714924670751_4504610796272980026_n

Steampunk se promítá nejen do literatury ale i do umění

11112423_10203777442545511_1229253785224919071_n

Steampunk je i tvůrčí proces, který se dá promítnout do běžného života.

Historické pozadí

Steampunk tíhne spíše k minulosti, ale nevyhýbá se alternativním budoucnostem a sci-fi tématům a otázkám. Dokáže vzkřísit ducha devatenáctého století a využívá rozličných možností civilizace i jejího rozvoje. Velice rozšířené dějiště příběhu je období viktoriánské Anglie, jako kulisy se ovšem občas používají i předcházející či nastávající období. Dobře využitelné jsou také dobové kulisy a styl oblékání, který steampunk upravuje dle svých potřeb. Objevují se tak rozličné vynálezy a módní doplňky. Pánské prvky přechází do dámské módy apod. Častý však může být spíše pokus vzdát hold době, jakou si ji představujeme dnes, než se striktně držet skutečných reálií.

Mnoho autorů také ve svých dílech vychází z již známých knih romantických, či hororových spisovatelů. Na základě jejich děl, která autoři berou jako skutečnost, si pak mohou vystavět vlastní světy. Jde například o to, že se mohou v příběhu setkat kapitán Nemo a Dr. Jekyll či Frankensteinovo monstrum s hrabětem Drákulou – autor s nimi pracuje jako s historickými reálnými postavami (Liga výjimečných od Allana Moora, seriál Penny Dreadful nebo román Anno Dracula od Kima Newmana ). Steampunk dokáže využívat ducha doby, stavět na těchto základech vlastní světy a historii. Pochopitelně si převzal prvky jiných žánrů, a proto může aspirovat i na horor nebo fantasy. Steampunk se striktně nedrží zavedených postupů, naopak využívá kreativitu a fantazii a také smyšlené či skutečné technologie (například využívá prototypů vynálezů, které se objevily až v pozdější době).

ldwkdnww

Eva Green jako ústřední postava v seriálu Penny Dreadful

liga_vyjimecnych_moore_ ONeill

A. Moore: Liga vyjímečných

anno_dracula

K. Newman: Anno Dracula

Literatura – základ všeho

Literárně se tento subžánr inspiroval u autorů jako Wells a Verne, kteří ve své době byli průkopníci vědy. Složitost steampunkové problematiky se víc než obrazně podobá složitosti mechanického strojku kapesních hodinek. Jde nejen o fantastickou rozmanitost hojně vyžívaných propriet – vzducholodí, ponorek, prvních automobilů či prototypů letadel. Steampunk dokáže vše přizpůsobit ke svému obrazu a to jak strojovou výrobu, tak i lidské tělo. Objevují se v něm mechanické tělesné náhrady, uměle vytvoření lidé a zvířata. Vše je ovšem stále v duchu dané doby, čili nejde o supermoderní kyborgy, ale o technologie, které pracují s využitím páry a mechaniky a obdobných. Krom H. G. Wellse a J. Verna, kteří jsou zpětně považováni za duchovní otce žánru sci-fi a také za velké inspirace pro steampunkové spisovatele, jsou důležitými autory také previktoriánská M. Shellyová, M. Twain či Ch. Dickens. Společenské poměry pak ovlivnila díla J. Austenové, která dobře znázorňují mezilidské vztahy napříč době. Hojně využívány jsou motivy a postavy také od R. L. Stevensona a G. K Chestertona.

sil7-30-01-jules-verne

J. Verne

timemachine

H.G.Wells: Stroj času

12009-b-powers_brany.anubisovy

T. Powers: Brány Anubisovy

Další jména autorů, o nichž by se dnes dalo říct, že se v jejich dílech vyskytovaly prvky steampunku, jako jsou H. Cohen, S. Ellis… nám dnes pravděpodobně již mnoho neřeknou. Nicméně steampunk se v určité formě pak v literatuře postupem času objevoval ještě mnohokrát. Tehdy se však ještě samostatně nevyhranil a nebylo užito tohoto pojmenování. Náznaky můžeme pozorovat u M. Peakea v Titus alone (1959). V románu Pavane (1968) od K. Robertse či pozdějších autorů jako je M. Moorcock v The Warlord of the Air (1971). Důležitým dílem je pak především Mašina zázraků (1990) Williama Gibsona a Bruce Sterlinga, (kteří jsou mimochodem považováni za zakladatele kyberpunku). Mašina zázraků steampunk především světově zpopularizovala a někdy proto bývá v určitých pramenech označována jako základní dílo žánru. Českému čtenáři snad bude znám starší román Brány Anubisovy (1983) od Tima Powerse. Tato kniha byla jedna z prvních, na kterou bylo užito pojmenování žánru steampunk. Název použil K. W. Jeter a dále do něj zahrnul některé své knihy a Homunculus J. Blaylocka – v dílech těchto autorů se steampunk zformoval do své podoby a ustanovil se jako samostatný žánr.

AylesfordSkull1

J. Blaylock

_vyr_1664gw_masinazazraku_1

Sterling, Gibson: Mašina zázraků

200px-NFNLDV1987B

K.W.Jeter: Infernal Devices

Mezi dalšími se dnes na tuzemském trhu dá sehnat Scott Westerfeld (Leviatan) nebo Cherie Priestová (Zemětřas), Mark Hodder (Podivná záležitost se Skákajícím Jackem), nebo Anno Dracula Kima Newmana. V žánru dětské literatury je pak za steampunk (mezi jinými) označována série knih P. Pullmana – Jeho temné esence nebo v některých překladech jako Jeho šerá hmota, kterou v roce 1996 započal Zlatý kompas (nebo také Světla severu).  Pro dívky pak existuje mnoho knižních sérií s příměsí steampunku, například u nás vydané knihy Gail Carrigerové – první díl se jmenuje Etiketa a špionáž. Pro díla českých autorů lze sáhnout k dvěma sborníkům povídek (Excelsior, gentlemani a Mrtvý v parovodu) nebo ke knihám Démon z East Endu od Petry Slovákové či Století páry Petra Schinka. Bohatší výběr si mohou dopřát ti angličtiny znalejší, neboť zahraniční trh je o steampunk neskonale rozmanitější.

slovakova-demon-z-east-endumaly

Petra Slováková: Démon z East Endu

HPE30eed5_Stoleti_pary_1265101967

Petr Schink: Století páry

mrtvýv p

Edit. Vlado Ríša: Mrtvý v parovodu

1137215

Ch. Priestová: Zemětřas

První díl steampunkového cyklu Mechanické století

thestrangeaffairofspringheeledjack

M. Hodder: Podivná záležitost se Skákajícím Jackem

První díl série Burton a Swinburn

60506782

S. Westerfeld: Leviathan

První díl série určený především pro mladší čtenáře

130395_big

P. Pullman: Zlatý kompas

Zdroje fotografií použitých v textu:

victorianchildren.org

bux.cz

amazon.com

steampunktendencies.com

Petra Slováková

About Petra Slováková

Steampunková popularizátorka, ilustrátorka, příležitostná šperkařka a návrhářka s velkým nadšením pro steampunkové kostýmy.

Podobné příspěvky